LOGG INN KONTAKT OSS
Sett rein
Om Sett rein Søk i observasjoner

Databasen Sett rein skal gjøre det enklere å kartlegge villreinens nåværende og historiske bruk av områder.

Sett rein inneholder stedfestete observasjoner av villrein, tilfeldige observasjoner og systematiske registreringer fra ulike villreinområder over lang tid. De eldste observasjonene som er lagt inn går helt tilbake til Snøhetta på 1900-tallet.

Datainnsamlingen skjer i samarbeid med en rekke aktører, med lokale rettighetshavere som de viktigste. Så langt er datainnsamlingen konsentrert om de store villreinområdene, men det er et mål å få inn data fra alle villreinområder i Norge.


Åpen for alle

Lokalt feltpersonell har bidratt med nåtidsdata siden 2006 i de største områdene, og i tillegg er det er samlet historiske data. Sett rein er en åpen base, der alle som vil kan hente data etter nærmere definerte søkekriterier.

Verktøyet skal vise villreinens bruk av områder i utvalgte deler av landet, til ulike tidsperioder og årstider og hos ulike dyrekategorier (fostringsdyr, bukkeflokker, blandaflokker osv.) Utviklingen av Sett rein bygger på tre hovedkriterier: enkel metodikk, billig datainnsamling og langsiktig og løpende registrering av data.


Bygger på tilfeldige observasjoner

I stor grad bygger Sett rein på tilfeldige observasjoner. Det betyr at mengden og fordelingen av plott i de enkelte områder også påvirkes av hvor tett og i hvilke områder observatørene har beveget seg i. Før basen inneholder tilstrekkelig lange tidsserier, må de som bruker dataene ta hensyn til dette. Etter hvert vil slike skeivheter få redusert betydning.

Sett rein er et verktøy for alle aktører i villreinforvaltningen, både lokalt og sentralt: forvaltere og planleggere, ulike myndigheter, rettighetshavere, forskere, organisasjoner, reiseliv og andre som har bruk for søkbare villreindata. Løsningen er utviklet i et samarbeid mellom Miljødirektoratet, ved SNO, og Artsdatabanken.